O spoločnosti ARMASTEK EU, s.r.o.

Spoločnosť ARMASTEK EU, s.r.o. so sídlom v meste Stropkov bola založená v roku 2013. Jedná sa o rusko-slovenskú spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je výroba kompozitných armatúr, vývoj stavebných materiálov na báze kompozitných materiálov a výroba potrebných doplnkov ku kompozitným armatúram.
V dnešnej modernej dobe je si potrebné uvedomiť, že tradičná oceľová armatúra (nazývaná aj ako roxor) bola dlhé roky jedným z najviac používaných stavebných materiálov. V súčasnosti začína tento tradičný a dlhé roky používaný stavebný materiál pomaly ustupovať a začína byť nahradzovaný novým inovatívnym výrobkom – armatúrou z kompozitných materiálov.
Ruským akcionárom spoločnosti ARMASTEK EU, s.r.o. so sídlom v meste Stropkov je Igor Mekhonoshin, Magistralnaja 26/53, Perm, Ruská federácia.
Slovenským akcionárom spoločnosti ARMASTEK EU, s.r.o. so sídlom v meste Stropkov je spoločnosť Kompozitné armatúry, s.r.o., Námestie SNP 538/1, 091 01 Stropkov, Slovenská republika.
Spoločnosť ARMASTEK EU, s.r.o. realizuje výrobu kompozitných armatúr na Slovensku vo vlastnom závode v meste Stropkov. Zároveň zabezpečuje predaj hotových stavebných výrobkov obchodným partnerom na Slovensku a aj v rámci Európskej únie. Miestom realizácie projektu je Šarišská ulica v meste Stropkov v Prešovskom kraji. Ide o prevádzkové haly, ktoré sú umiestnené v uzavretom areály.

História spoločného rusko-slovenského projektu výroby kompozitných armatúr na Slovensku:

marec 2017
Spoločnosť ARMASTEK EU, s.r.o. sa zúčastnila na veľtrhu CONECO 2017 v Bratislave spolu so svojim obchodným partnerom firmou IZO GOLD s.r.o..

december 2016
V spolupráci so spoločnosťou AZ TRION, s.r.o. sme rozšírili portfólio ponúkaných výrobkov o kari siete.

jún 2016
Začiatok procesu certifikácie GFRP armatúry ARMASTEK v Rumunsku.
január 2016
Rozšírenie výroby o výrobky pre záhradkárov, chovateľov a poľnohospodárov.
 pol-zah
 december 2015
Obchodné zastúpenie v Poľskej republike. Vydanie certifikátu pre Poľskú republiku.
certifikatPL
október 2015
Obchodné zastúpenie v Českej republike. Vydanie certifikátu pre Českú republiku.
certifikatCZ
september 2015
Odborný seminár – používanie kompozitnej armatúry – Stropkov.
seminar
jún 2015
Vydanie manuálu na použitie kompozitných armatúr.
manual
marec 2015
Prezentácia spoločnosti na konferencii – STATIKA STAVIEB 2015 v Piešťanoch.
statika
január 2015
Spustenie výroby vo výrobnom závode v Stropkove.
 vyr
 november 2014
Dovoz prvého tovaru z Ruska.
tovar
október 2014
Prezentácia spoločnosti na konferencii – Betonárske dni 2014 v Bratislave.

beton

október 2014
Prezentácia spoločnosti na výstave EHITUS JA SISUSTUS v meste Tartu v Estónsku.
estonsko
október 2014
Prezentácia spoločnosti na výstave COMPOSITES EUROPE 2014 v Düsseldorfe v Nemecku.
nemecko
september 2014
Začiatok procesu európskej certifikácie. Príprava manuálu pre projektovanie.
august 2014
Príprava výrobných liniek v Rusku. Výber prvých zamestnancov spoločnosti.
júl 2014
Vybavovanie daňových a colných náležitostí.
jún 2014
Rekonštrukcia priestorov – podpísanie nájomnej zmluvy.
máj 2014
Certifikácia výrobkov – kompozitných armatúr pre Slovenskú republiku.
 nemenost
apríl 2014
Audit výroby v Perme Technickým a skúšobným ústavom stavebným.
február 2014
Rokovanie ruského a slovenského partnera v Moskve. Dohoda o umiestnení a parametroch budúceho výrobného závodu.
december 2013
Podaná žiadosť o certifikáciu výrobkov v rámci Slovenskej republiky.
september 2013
Založenie rusko-slovenskej spoločnosti ARMASTEK EU, s.r.o..
august 2013
Rokovanie ruského a slovenského partnera v meste Perm. Dohoda o založení rusko-slovenského spoločného podniku.
jún 2013
Podpísanie memoranda o porozumení medzi mestom Stropkov a OOO NPK ARMASTEK, Perm, Ruská federácia.
jún 2013
Pracovné rokovanie ruského partnera, slovenského partnera, primátora mesta Stropkov p. Obrimčáka, zástupcov Ministerstva hospodárstva a zástupcov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu v Stropkove.
marec 2013
Pracovné rokovanie ruského partnera, slovenského partnera a primátora mesta Stropkov p. Obrimčáka v Paríži.
december 2012
Stretnutie primátora mesta Stropkov p. Obrimčáka s ministrom hospodárstva p. Malatinským.
december 2012
Stretnutie p. Mekhonoshina a primátora mesta Stropkov p. Obrimčáka.
november 2012
Stretnutie p. Mekhonoshina a povereného zástupcu mesta Stropkov p. Maruščáka.
október 2012
Prvý kontakt ruského partnera p. Mekhonoshina so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.